Wat is Stichting Betekenisvol Beheer?

Met lef en ondernemerschap bouwen aan bloeiende en schaalbare betekenisvolle initiatieven


Stichting Betekenisvol Beheer ondersteunt betekenisvolle ondernemingen bij het beheer van hun bedrijf. Dat kan middels aandeelhouderschap, bestuurslidmaatschap en andere vormen van ondersteuning.

Hiermee willen we bijdragen aan een wereld, waarin maatschappelijke, financiële en ecologische doelstellingen op een duurzame manier met elkaar in evenwicht zijn.

Stichting Betekenisvol Beheer wil in de praktijk laten zien dat het mogelijk is om – zakelijk, maatschappelijk en persoonlijk betekenisvolle - initiatieven op te zetten; initiatieven met een autonoom verdienmodel gericht op het positief bijdragen aan een groene, gezonde en vitale leefomgeving én aan een gelukkig leven voor elke burger, ongeacht bijvoorbeeld afkomst of achtergrond.

Dit is wat ons betreft hard nodig omdat het steeds duidelijker wordt dat de huidige opzet van ons economische en maatschappelijk systeem niet langer optimaal functioneert. De nadrukkelijke focus op welvaart en economische groei is niet langer ten bate van welzijn en welbevinden, maar ten koste van. We hebben een nieuwe werkwijze nodig, waarin welvaart, welzijn en welbevinden in balans zijn, en waarbij alle drie evenveel aan bod komen.

 

 Projecten

 


De tuinbouw-kassen in Frederiksoord

 

 

 

Onderdeel van de voormalige Tuinbouwschooltuin in Frederiksoord zijn de tuinbouw-kassen. De komende jaren zullen hier alle bramen, planten en bomen worden verwijderd;

 


 

De Eerste Wijk is het oudste en grootste sociale agrarisch bedrijf van Nederland. 

Ze hebben ook een kwekerij en zijn een groenvoorziening. Voor dit laatste verzorgen zij bijvoorbeeld alle bloembakken in het centrum van Roden.

 

De Eerste Wijk