Over Stichting Betekenisvol Beheer


De Stichting Betekenisvol Beheer is in 2018 door Kees Klomp (Thrive Instituut) en Peter Scholten (ValueFactory) opgezet, met als doel het ondersteunen van betekenisvolle ondernemingen in Nederland. 

Vanaf 2020 beheert de stichting de aandelen van De Eerste Wijk.

Ook voor andere betekenisvolle ondernemingen treedt de stichting op als adviseur.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

- Voorzitter: dhr. R. Donkerbroek - voorheen o.a. projectmanager bij de provincie Drenthe, nu Senior Adviseur Nationaal Programma Groningen)

- Penningmeester: dhr. P.J. Poppen - opleidingsmanager Finance&Control, NHL Stenden Hogeschool

- Secretaris: mevr. A. Kaag - beleidsadviseur Brabant Outcomes Fund, provincie Brabant; bedrijfsleider Nieuw Wongema 

- Algemeen bestuurslid: Kees Klomp - Thrive Instituut, lector betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam, auteur