Missie en Visie


Stichting Betekenisvol Beheer wil in de praktijk laten zien dat het mogelijk is om – zakelijk, maatschappelijk en persoonlijk betekenisvolle - initiatieven op te zetten; initiatieven met een autonoom verdienmodel gericht op het positief bijdragen aan een groene, gezonde en vitale leefomgeving én aan een gelukkig leven voor elke burger, ongeacht afkomst, achtergrond etc.

Dit is wat ons betreft hard nodig omdat het steeds duidelijker wordt dat de huidige opzet van ons economische en maatschappelijk systeem niet langer optimaal functioneert. De nadrukkelijke focus op welvaart en economische groei is niet langer ten bate van welzijn en welbevinden, maar ten koste van. We hebben een nieuwe werkwijze nodig, waarin welvaart, welzijn en welbevinden in balans zijn, en waarbij alle drie evenveel aan bod komen.